در شهر کرمان در میدان مشتاق مسجد جامع کرمان یا مسجد جامع مظفری قرار گرفته است.مسجد جامع از جمله مساجدی است که چهار ایوانی میباشد که دارای سردر رفیع صحن ایوان و شبستان است و دارای سه درب میباشد. تاریخ بنا در کتیبه سر در اصلی ۷۵۰ هجری قمری گفته شده است.

ارزشمندترین قسمت بنا کاشیکاری معرق محراب و سردر شرقی مسجد است مسجد جامع کرمان در زمان صفویه به مسجد جامع مظفری معروف بوده است. این بنا سردری رفیع و عظیم در ضلع شرقی دارد که با کاشی کاری هایی زیبا تزیین یافته و برج ساعت آن زینت بخش سردر رفیع آن است.

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: