مراسم سفره حضرت رقیه 

یکی از معروف ترین سفره های نذری دربین مردم  تهران سفره حضرت رقیه است.

که در روزهای دوشنبه ،چهرشنبه،پنجشنبه ویا جمعه برگزار میشود.

این مراسم در مساجد و یا درامام زاده ها برگزار میشود. در این مراسم رسم است برای رفع گرفتاری آجیل مشکل گشا داده شود که شامل: آجیل توت خشک، نخودچی، فندق، پسته، نقل، کشمش و بادام میباشد.

 

113832_805