مراسم ازدواج

در شیراز رسم بر این است وقتی پسری  که به سن ازدواج میرسد برایش دلالگی در نظر میگرفتند به این معنا که  مادروخواهر داماد به خانه هایی که دختر دارند میرفته و ان دختر علاوه بر چای شربت هم می آورد ، اگر خانواده داماد فقط چای میخوردند یعنی جوابشان منفی بوده و به خانه دیگری میرفتند.

بله برون

 در این مراسم چند تن  از بزرگترهای دو خانواده در منزل عروس دور هم جمع میشدند و درباره مهریه، پول حمام، لباس و سایر مسائل ضروری صحبت کنندو یک نفر هم آنچه را که مطرح میشد روی کاغذ مینوشت که  در اصطلاح می گویند رُقعه اش نوشته شد.

رخت برون:

مادر داماد دراین مراسم پارچه ای برای عروس میاورد به همراه نقل و هدیه که در اصطلاح به آن گـُل می گویند. ودر این مراسم شعری خوانده میشود :

خانم عروس روی تخت، دور تختش گل زنید

                                    همه تون گویید مبارک، قیچی بر تختش زنید

عقد کنون:

در فارس  رسم است که برای عقد و عروسی  در ساعت سعد انجام شود  و در دو نوبت عقد می گیرند. یکی عقد خصوصی است که تنها عده ای از نزدیکان عروس و داماد شرکت دارند و که خطبه عقد در همین مجلس خوانده می شود و دیگری مجلس عقد که همه دوستان و آشنایان دو خانواده در آن شرکت دارند.در روز عقد خانواده داماد همه چیز را به خانه عروس یرده بجز   ذغال و تنباکو  ، چون معتقدند که تنباکو تلخی به همراه دارد و ذغال سیاهی.

دست بوسون:

بعد از مراسم عقد داماد با چند نفر از نزدیکان به خانه عروس رفته و دست مادر عروس را میبوسد و مادر زن هدیه ای به داماد میدهد.

پا گشا کردن :یک هفته بعد از عروسی، پدر عروس عروس و داماد را به نهار دعوت میکند که بعد از آن نوبت دیگران است .

 

IMG21524532IMG21524133

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: