مراسم ازدواج و عروسی 

قبل از ازدواج ،مراسم خواستگاری

خواستگاران به خانه دختر رفته و دختر با کاسه ای آب از آنها پذیرایی میکرد ، بعد از اینکه پسنده شد ،خانواده داماد به خانه برگشته و برای پسر  آنچه را که مشاهده کرده بودند رابازگو میکردند .

مراسم شیرینی خوران :

در این مراسم پدر داماد با چند نفر از بزرگان به خانه دختر میرود که به اصطلاح شیرینی میخوردند.

مراسم بله برون:

در این مراسم خانواده داماد هدایای را برای خانواده عروس میفرستادندو در این مراسم قرار خرید عروسی گذاشته میشد که بدون حضور عروس وداماد  انجام میشد و فقط خواهر و مادر عروس و داماد برای خرید میرفتند وتمامی خریدها به عهده داماد بود.

مراسم جهاز بران:

این مراسم چند روزقبل از مراسم عروسی برگزار میشود.در تهران افرادی که متمول تر بودند7شبانه روز  مراسم عروسیشان طول مکشید.

بردن عروس :

بعد مراسم عقد کنان چند نفر از خانواده داماد با اسب سفید برای بردن عروس می آمدندکه به ان قافله عروس میگویند وقتی قافله عروس ، به خانه داماد میرسید داماد یک عدد میوه نارنج را به سمت عروس پرتاب میکرد ، اگر عروس نارنج را میگرفت نشانه آن بود که عروس مسلط است بر داماد.هنگامی که عروس میخواست وارد خانه داماد شود یک پسر بچه نا بالغ نان وپنیری را به کمر عروس میبندد.همچنین رسم بود برای باطل شدن طلسم ،هنگام وارد شدن عروس به خانه داماد ،عروس باید زیر پایش فندق یا گردو را بشکند و عروس زیر لب میگفت یا عزیزالله به این نیت که عزیز شوهرش بشود در این موقع داماد باید  بالای سر در خانه برود تا عروس از زیر پاهای او عبور كند تا بدین طریق در زندگی بر سر عروس مسلط باشد در موقع ورود داماد به اتاق عروس نیز، كفش‌های عروس را در بالای در قرار می‌دادند تا بدین ترتیب عروس بر سر داماد مسلط باشد. بعد از اینكه عروس به خانه داماد وارد شد زن‌های فامیل می‌آمدند و شروع به شادمانی می‌كردند. آنان بر سر عروس و داماد مانند سرعقد نقل و پول می‌ریختند و می‌گفتند كه هر گاه از این نقل دختر دم بختی بخورد به زودی بختش باز می‌شود.