مدرسه دارالفنون

اولین مدرسه در تاریخ ایران مدرن ایران مدرسه دارالفنون میباشد که این مدرسه ۴۰ سال هم فعال بوده

این مدرسه توسط امیر کبیر نبا شده در زمان خود به سبک اروپایی اداره میشد .معماری ان به سرپرستی  محمد تقی خان معمار باشی ساخته شده .از بخش های مهم این مدسه میتوان به تالار اجتماعات ،تئاتر،چایخانهفکتابخانه ،سفره خانه نام برد.

اولین معلمان دارالفنون اتباع فرانسه‌، اتریش‌، ارمنستان و ایتالیا بودند.

بنای دارالفنون تا چند سال پیش به عنوان دبیرستان‌، دانش آموزانی را روانه دانشگاه‌ها می‌كرد، اما هم اكنون بسته است و تحت نظارت میراث فرهنگی قرار دارد.