مجموعه بی نظیر گنجعلیخان، در مرکز شهر کرمان (مرکز قدیم، کنار بازار بزرگ کرمان قرار گرفته است.گنجعلیخان که از حکام مشهور زمان شاه عباس است از سال ۱۰۰۵ تا ۱۰۳۴ هجری قمری بر کرمان فرمان روایی و آثار و بناهای زیادی بنا کرد و در آبادی این منطقه کوشش کرد.

از جمله بناهای عمومی که از حاکم گنجعلیخان،  مشهور به جا مانده است ، مجموعه گنجعلیخان در داخل شهر کرمان و رباط زین الدین (کاروانسرای گنجعلیخان) در راه یزد- کرمان، حوض خان در راه کرمان مشهد وتعدادی قنات در شهر کرمان بوده‌است. سهمی از درآمد مجموعه و قنات‌ها به آستان قدس رضوی داده می‌شود.این بناها در لشکرکشی‌های آقا محمدخان صدمات جبران ناپذیری دیده‌است. 

مساحت کلی مجموعه گنجعلیخان ۱۱۰۰۰ مترمربع و عناصر مجموعه و سال ساخت آنها شامل : بازار ۱۰۰۵ ه ق،  میدان۱۰۰۵ ه ق، در ضلع جنوبی حمام ۱۰۲۰ ه ق، در ضلع غربی آب انبار ۱۰۲۱ ه ق. در سه سمت میدان،  در ضلع شمالی ضرابخانه، در ضلع شرقی مدرسه ۱۰۰۷ ه ق و کاروانسرا ۱۰۲۱ ه ق، بازارهای گنجعلیخان قرار دارد که بازار مسگرها و بخشی از راسته اصلی را تشکیل می‌دهد.

معمار مجموعه گنجعلیخان  “استادسلطان محمد معمار یزدی” و بانی آن گنجعلیخان، حاکم کرمان در سالهای ۱۰۰۵تا ۱۰۲۹ ه.ق. بوده‌است. چهار مسجد در چهار سمت میدان قرار داشته که سه باب آن باقیمانده است و زیباترین آنها مسجد ضلع شرقی در کنار کاروانسرا است که موزه‌ای از هنرهای تزئینی به حساب می‌آید.

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: