مجلس شورای ملی یا کاخ بهارستان :

كاخ بهارستان یا عمارت مجلس شورای ملی از نظر  سبك معماری  تركیبی از سنت و تجدد در ارگ حكومتی تهران بوده است‌.

بنای اولیه كاخ توسط میرزا مهدی خان شقاقی‌ برای میرزا حسین خان مشیرالدوله‌، ملقب به سپهسالار، نخست وزیر ناصرالدین شاه ساخته شد. نمای غربی ساختمان   با آجر به سبك باروك میباشدو طراحی داخلی بنا مبتنی بر معماری ایرانی است.

در سال 1309 پس از آتش سوزی  در سمت جنوبی ورودی ساختمان‌،یکی از معماران فرانسه بنام لئون‌  آن قسمت را به سبك نئوكلاسیك پارلمان فرانسه بازسازی كردند.

طرح ساختمان جدید مجلس شورای اسلامی به شكل هرم و مثلث‌، سه قوه را تداعی می‌كند ارتفاع هرم 45 متر است‌. زیر بنای تالار اصلی 25000 مترمربع‌، زیربنای اداری 24000 متر مربع‌، كمیسیون‌ها 15000 متر مربع و پاركینگ زیر زمینی 12500 متر مربع است‌. رأس مثلث روی ساختمان مرتفع اداری است و هر چه به طرف كمیسیون‌ها پایین میآید، دوبال آن باز می‌شود.