مجسمه هرکول کرمانشاه

این مجسمه در جاده همدان به کرمانشاه  و  منطقه بیستون  کرمانشاه واقع شده است که متعلق به 153 سال قبل از میلاد مسیح است و مربوط به دوران اشکانیان است.

در دوران اشکانیان هرکول یکی از خدایان بحساب می امده که تندیس ان بشکل  شخصی نیرومند   با مو و ریش بلند ساخته شده است .

مجسمه هرکول  برروی سنگ کوهی تراشیده شده که در دست ان  این مجسمه یک کاسه قرارگرفته و در پشت سر ان کتیبه ای به زبان یونانی حجاری شده طول این  مجسمه ۱/۴۷ متر میباشد.