قصر فیروزه یا کاخ فرح آباد

این کاخ مربوط به دوره قاجار در دوشان‌تپه به دستور مظفرالدین شاه قاجار ساخته شد. كاخ به شكل نیم دایره میباشد و چند ردیف ایوان‌های روباز دارد که دورتادور ساختمان را فرا گرفته اند وگنبدی فیروزه‌ای بر سقف کاخ بنا شده است.معماری كاخ كاملاً به سبک  اروپایی است‌ وبنای كاخ براساس مدل كاخ تروكادرو پاریس ساخته شده‌، كه هر طبقه دارای یك اتاق مركزی و چند اتاق عجیب و غریب است‌.باغ و كاخ در اصل از سه محوطه مختلف تشكیل شده است‌: محوطه اول محل سكونت مستخدمان قصر و یك اصطبل آجری‌، محوطه دوم باغ كوچك و محوطه سوم نیز باغ و استخر بسیار بزرگی بوده است‌.

 

index%d9%82%d8%b5%d8%b1-%d9%81%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87