قصر شیرین

این کاخ در نزدیکی مرز عراق و در استان کرمانشاه بنا شده است.این کاخ متعلق به خسرو پرویز پادشاه ساسانی است .

 خسرو پرویز این کاخ را برای همسرش شیرین ، در وسط باغ بزرگی  بنا کرده است . طول کاخ  284 متر وعرض آن 95 متر میباشد.

در این کاخ تالار مستطیل شکلی قرار دارد و سقف آن  از جنس آجر میباشد.  یکی از جاذبه های دیگر  این کاخ ،  گذر رودخانه الوند  از و زندگی کردن حیوانات وحشی در این باغ میباشد که توجه بسیاری از گردشگران را به خود جلب می کند .