قالی

 در استان فارس یکی از هنرهای روستایی و عشایر ،هنر قالی بافی است که در صنعت بافندگی استان فارس بسیار اهمیت دارد . وبسیارنرم و بافت انها ظریف میباشد که  وجه تماییز انها با دیگر قالی هاست .

بافت های عشایر به شکل افقی است و نشانگر زندگی کوچنشینی میباشد بخصوص در ایل قشقایی این بافت بخوبی دیده میشود.

فرش هاي قشقايي معمولاً به طريق «ذهني بافي»و نوعي بازآفريني سنتي بافته مي شوند.   

قالیچه های  ایل خمسه دارای  طرح هاي متنوع و فارسي باف است وهمه انها از پشم تهیه میشوند .

 قلیچه های روستاییان استان فارس همانند عشایر از بافت افقی استفاده می کنند.

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: