غار گل زرد

این غار در در روستای منظریه در شمال تهران واقع شده است راه دسترسی به این غاربعداز عبور امام زاده هاشم که در جاده منظریه قراردارد به یک کلبه کوهستانی میرسیم با 30دقیقه پیاده روی دهانه غار رامیتوان مشاهده کرد.زمان بازدید از این غار خرداد تا شهريور است چون در ماهای دیگر، دهانه غار به دليل جاري شدن سيلاب ها بسته مي شود.دهانه این غار بقدری تنگ میباشد که باید بصورت سینه خیزان را طی نمود

از جاذبه های این غار:

حوضچه های کوچک وبزرگ که عمق بعضی از انها 4متر میباشدو جويبارهاي زير زميني و سازندهاي آهكي بسيار متنوع

سطح درون غار، پوشيده از استالاكتيت (چكيده) و استالا گميت (چكنده) است كه به شكل قنديل هايی از سقف و كف آن بچشم میخورد.