غار کرفتو

غار کرفتو در شمال غرب و در دل صخره ای مرتفع از شهرستان دیواندره در استان کردستان قرار گرفته و جزوه آثار ملی ثبت شده استان کردستان بشمار می آید .برسر در  ورودی غار کتیبه ای یونانی قرار دارد کهبر روی آن  نبشته شده :« این خانه هراکسل است و هر کس در آن وارد شود درامان خواهد بود» و بیانگر آن است که غار کرفتو ، متعلق به الهه هراکلس یونان بوده است . راه دسترسی به این غار مسیر جاده روستای علی آباد در استان کردستان میباشد .هر ساله عده زیادی برای گردشگری به غار کرفتو سفر می کنند .این غار در دوره سوم زمین شناسی یعنی دوره جدید شکل گرفته است و  از نوع غارهای آهکی و طبیعی بحساب می آید .ارتفاع دهانه‌ی غار حدود بیست تا بیست و پنج متر  میباشد و دارای چهار طبقه صخره‌ای است وکه در هر طبقه اتاق‌های تودرتو با پنجره‌ها و نورگیرهایی که میتوان بیرون را نظاره کرد، قرار گرفته است و بر دیوارها آنها نقوشی  از جانوران و گیاهان بچشم میخورد .طبقه سوم  بدلیل تراشیدن و کندن اتاق‌ها، سقف‌هایی به شکل کمانی ،یکی از زیباترین طبقه های غار کرفتو بشمار می آید.

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: