یکی از زیباترین جاذبه های طبیعی غارها هستند ،در ابیانه اصفهان غار پریان  در روستای سه ودر دره ایی به نام پری هول واقع شده است که تا کنون تعداد تالارهایی که غارنوردان کشف کرده اند به 11 عدد رسیده است اما به دلیل داشتن چاه های خطرناک در این غار هنوز به طور کامل پیمایش نشده است.

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: