غار قوری قلا 

یکی از زیباترین و بزرگترین غار استان کرمانشاه غار قوری قلا میباشد که بزرگترین غار ابی بحساب می آید.

این غار بدلیل قرار گرفتن در روستای قوری قلا به این نام شهرت یافته است در دوران ساسانی قلعه های زیادی در اطراف این روستاها ساخته بودند که یکی از انها به شکل قوری بوده است .  قدمت این غار که از آهک “تروراسیک” و”کرتاسه” تشکیل شده و به ۶۵ میلیون سال قبل است  .از جاذبه های گردشگری این غارتالار مریم که مانند دریاچه ای وسیع و قندیل های با اشکال مختلف جلوه خاصی به این غار داده است . در این غار یکی از زیباترین حوضچه های ابی درعمق  هزار متری  این غار قرار دارد که بر روی این خوضچه قندیلهایی وجود دراد که هر گاه به انها دست میزنید صدایی از الات موسیقی را میتوانید بشنوید که نام این تالار را بتهو ن گذاشته اند .

تالار دیگری بنام عروس دراین غار مشاهده میشود که  جنس سنگهای ان  از کریستال سفید و براق است  وازسقف ان قندیل هایی شبیه میله خودکار که جنسشان از رسوبات آهکی و حالت کریستال است پایین آمده است،یکی دیگر از جاذبه های این غار تونل برزخ و یا ترسناکترین تونل در این غار قرار دارد که دارای  220متر طول و 5/3 عرض میباشد.

 همچنین شما میتوانید خفاش هایی که دراین غار زندگی می کنند را مشاهده کنید .