در آذر شهر استان آذربایجان شرقی غاری در دل کوه کنده شده است که در دوره های قبل از اسلام به عنوان معبد از آن استفاده میشده است.

فضای غار زیرزمینی دایره شكل است که قطری برابر 15 متر میباشد. برخی از باستان‎شناسان آن را به دوران پیش از تاریخ نسبت می‎دهند که بعداً به صورت آتشکده و بعد از آن با تعبیه‌ محرابی كه رو به قبله دارد، به صورت عبادتگاه اسلامی درآمده است.

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: