غار علیصدر

این غار در استان همدان و در نزدیکی کوه زاگرس با  ارتفاع دهانه 2180 متر  قرار گرفته است. وجه تسمیه ان از روستای به همین نام گرفته شده است، باتوجه به تحقیقات این غار به دوره ژوراسک یعنی دوره دوم زمین شناسی  و دوران صفویه و متعلق به پنج میلیون سال پیش میباشد که تا به امروز هیچگونه ریزشی نداشته همچنین  در قدیم محلی مناسب  برای اب انبار محسوب میشد  . غار علیصدر به دلیل نداشتن گازهای سمی و و در جریان بودن هوا میتوان در ان به راحتی نفس کشید و به دلیل نبود خورشید هیچ گونه حیوان زنده ای در این غار زندگی نمی کند.

 از جاذبه ای گردشگری این غار :
دراین غار برای رفاه گردشگران یک مهمانسرا بنا شده است که دارای بازرچه ،رستوران و محلی برای بازی کودکان قرار دارد .