غار باش قشلاق

یکی از غارهای استان کردستان ، غار باش قشلاق میباشد که در شمال دیوان دره و در روستای قشلاق قرار گرفته است .

از جاذبه ای غار باش قشلاق دهانه تنگ آن است که بعد از عبور از این دهانه به یک تالار بزرگی میرسیم . این غار بدلیل وجود گازهای که باعث تنگی نفس میشوند ، محل مناسبی برای گردشگری نمیباشد .

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: