در روستای سعید آباد که در جاده تهران تبریز غاری به نام غار اسکندر  قرار گرفته است که سه مسیر برای دسترسی به غار وجود دارد.

از این جاده حدود یک کیلومتر جلوتر راه خاکی به سمت راست وجود دارد که از دور کانکس سفید رنگ یک شرکت معدنی به چشم می خورد.

اطراف غار را جویندگان اشیا عتیقه کنده اند و در انتهای غار دالانی تاریک وجود دارد که بوی گاز  گوگرد از نزدیکی آن قابل استشمام است.

 

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: