عمارت هشت بهشت در دوران صفوی در باغ بلبل بنا شده است . زمان صفویان در پایتخت های پیشین خود که تبریز و قزوین بود هم عمارتی با این نام ساخته بودند که اثری از آنها باقی نمانده است ولی هشت بهشت اصفهان همچان باقی مانده است.

عمارت هشت بهشت از هر 4 طرف از نور استفاده میکند و روشن میگیرد.

فضای مرکزی بنا دارای مقرنس های گچی و با نقاشی تزیین شده است.

هر دو طبقه با داری 8 واحد مجزا هستند که هرکدام از این واحد ها با نقشه معماری و فضای درونی و طرح تزیینی جداگانه ایی ساخته شده است.

در ایوان شمالی عمارت یک حوض کم عمق مرمری به نام حوض مروارید ساخته شده است،اتاق های عمارت همگی با آینه کاری و نقاشی تزیین شده است که قسمت بیشتر آن در زمان قاجار از بین رفته است.

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: