عمارت مشیر دیوان

عمارت با شکوه مشیر دیوان در استان کردستان و در  شهر سنندج بنا شده است و متعلق به دوران قاجاریه میباشد .

این عمارت بدستور میرزا یوسف دیوان که یکی از مشاوران حاکم کردستان در محله قدیمی ساخته شده است و در این مکان جلسات  درباره وضعیت کشور و یا استان برگزار میشد  و نیز مردم میتوانستند مشکلات خود را در این مکان با مشیر دیوان در میان بگذارند .

نمای این عمارت بسیار خاص طراحی شده است  سقف آن به صورت شیروانی با سبک کلاه فرنگی میباشد و در  هنگام ورود به این بنا ، ابتدا  باید از سردر ورودی که به شکل نیم هشتی وجود دارد گذشت  که به سردر جلو خانی معروف است و از معماری بینظیری برخوردار است این جلو خانی دارای سکوه های متعدد و طاق های آجری میباشد و بعد از گذر از سر در ورودی به محل هشت ضلعی که در آن زمان محل دربان و یا قاپوچی بوده ،  میرسیم. مردم استان کردستان برای مطرح کردن مشکلات خود به دربان مراجعه می کردند و مشکلات را با مشیر دیوان درمیان می گذاشتند .یکی دیگر از جاذبه های این عمارت باشکوه ، جان پناه و محل هایی برای نگهبانی ساخته شده است که جلوه خاصی به این بنا بخشیده  است ، همچنین حیاطی مختص به مستخدمین قرار دارد که با یک دهلیز میتوان به آن  دسترسی پیدا کرد .

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: