عمارت سالار سعید

یکی از زیباترین بناهای شهر سنندج در استان کردستان عمارت سالار سعید میباشد .این عمارت باشکوه هر ساله تعداد زیادی از گردشگران را به خود جذب میکند و جزوه آثار تاریخی و ملی ایران بحساب می آید .عمارت سالار سعید متعلق به اواخر دوران قاجار است  و در تملک عبدالحمید که یکی از خان های شهر سنندج که معروف به سالار سعید بوده ، بنا شده است .

امروزه این بنا به عنوان موزه شناخته شده است که اشیاء آن به نمایش گذاشته شده است و دارای بخشهایی از جمله : کتابخانه ، دانشسرا  و هفت در ورودی میباشد  که از ویزگی های خاص این عمارت محسوب میشود .معماری آن به سبک دوره قجر و از آجر و چوب و پشت بام شیروانی با پنجره های ارسی که جزوه هنر ایرانی بشمار می آید ،  ساخته شده است .

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: