عمارت امجدالاشرف

این عمارت متعلق به دروه قاجار میباشد که در استان کردستان ، در شهر سنندج بنا شده است . این بنا توسط یکی از تاجران اصفهان بنام میر ابوطالب ساخته شده است و جزوه یکی از بنا های تاریخی شهر سنندج محسوب میشود .

در این بنا در دو طبقه و با گچ بری های زیبایی که با نقوش اسلیمی و غربی  حجاری شده است  بچشم میخورد .از دیگر هنرهای معماری این عمارت زیبا میتوان به پنجره هایی که با شیشه های رنگی تزئین شده ، فضایی که با اطاق های سه دری بنا شده است .در حیاط این عمارت حوضی به شکل مستطیل و سنگ فرش  شده بچشم میخورد که یکی از هنرهای آن زمان را به نمایش گذاشته است .

 

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: