طاق گرا یا طاق شیرین

این بنا در گردنه پاتاق در نزدیکی استان کرمانشاه قرار گرفته است و بشکل ایوانی است که نمای ان از سنگ پوشیده شده است .

دیوار این بنا بلند و ارتفاع ان از سطح زمین 20/1 میباشد و داخل ان با اشکال هندسی نقاشی شده است . دونظریه درباره قدمت این بنا وجود دارد برخی گفته ان که این بنا متعلق به دوران اشکانی است و برخی دیگر ان را متعلق یه دوره ساسانی میدانند.