طاق بستان

 طاق بستان درکنار چشمه ای در شمال شرقی شهر کرمانشاه  واقع شده است .در قدیم این طاق در جاده سرسبز ابریشم قرارگرفته بود و متعلق به آثاری از دوره ساسانی  میباشد .کتیبه در ان وجو دارد که برروی ان تاج گذاری خسرو پرویز، تاج گذاری اردشیر دوم، تاج گذاری شاهپور دوم و سوم وحجاری شده است این طاق یکی از اثار دیدنی استان کرمانشاه میباشد .