رند
رند یک نوع گلیم است که بافت ان بسیار ظریف وکه در استان فارس به ان سوزنی هم میگویند.نقشی که در رند زده میشود مانند نقوش فرش و گلیم میباشد و رنگهای ان تیره و روشن است به دلیل پودپيچي به دور تارها   بافته اي که به دست مي آيد يک رو بوده و درشت کارکه مي توان پودهاي اضافي را مشاهده نمود .

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: