زمانی که بازار مظفری شهر کرمان در حال ساخت بود صفه عزاخانه هم ساخته شد ؛صفه سر در بزرگ و با شکوهی دارد و کاشی کاری ها و تزئینات زیبایی مثل مسجد جامع در آن به کار رفته است ؛طاق های داخلی این صفه مثل بسیاری از اماکن تاریخی دوره مظفری است و آجرها به صورت ضربی در هم قفل شده اند .نمای بیرونی این صفه نیز از تزینات زیبایی برخوردار است.

صفه عزاخانه کرمان در کنار مسجد بزرگ کرمان یعنی همان مسجد جامع مظفری محل گرد آمدن عاشقان سالار شهیدان است که در ایام محرم و صفر عزاداری می کنند.

اشعار محرمی و عموما اشعار شاعر بزرگ نهضت عاشورا یعنی محتشم کاشانی با خط زیبایی مزیین شده است و اینکه طرفی بزرگترین چادر عزاداری در کرمان، چادر عزاداری صفه عزاخانه است که مساحت آن در حدود ۱۰۰۰ متر مربع است. ، قدمت این چادر در حدود ۵۰ سال می باشد که افراد مسن آنرا به خوبی به یاد دارند.

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: