یکی از شهرهای استان اصفهان که میتوان نام برد شهر کاشان میباشد که در 240 کیلومتری جنوب تهران و 220 کیلومتری شمال اصفهان و در میان کوه‎های کرکس و کویر مرکزی ایران قرار گرفته است ؛ کاشان از نظر پوشش گیاهی ضعیف و فقیر است و درخچه و بوته در شهر کاشان به ندرت دیده میشود.

دلیل نامگذاری شهر کاشان و ریشه نامگذاری آن اختلاف نظر میباشد ؛ بعضی ها کاشان را برگرفته از «کی آشیان» به معنای جایگاه حاکمان دانسته  و گروهی دیگر لغت کاشان را به معنی خانه‌های تابستانی که با چوب و نی ساخته می‌شوند، میدانند،نظر دیگری هم داده اند که  کاشان تحریف شده «کاسیان» و به معنای محل اسکان اقوام کاسی بوده است و گفته‌های دیگر ساخت کاشی مرغوب در این منطقه را دلیل نام گذاری شهر به نام کاشیان می دانند که به کاشان تحریف شده است.

زبان مردم کاشان به لهجه کاشانی از زبان فارسی صحبت میکنند ، این لهجه مانند بسیاری از لهجه‌های فارسی دارای ویژگی‌های آوایی‌ میباشد که بعضی از آنها مخصوص این منطقه میباشد.

از صنایع دستی کاشان می‌توان به کاشی کاری، اربعه معماری ، سفال‌گری، اصول و گنبدسازی (گوشه سازی، رسم بندی، مقرنس و گره سازی)، گچ بری، گره چینی، آجرکاری، قالی بافی، شعربافی ، نقشه کشی قالی، زیلوبافی ، زری بافی، گیوه بافی، رفوگری، رنگرزی، مسگری،  نمد مالی، منبت کاری و مشبک کاری اشاره کرد.

آب و هوای شهر کاشان بخاطر پستی و بلندی هایی که دارد متغیر میباشد ، مناطق جلگه ای تحت تأثیر بادهای شمال و بادهای شهریاری که از شمال غربی و مناطق کوهستانـی مـی وزد و بـاعـث لطـافـت هـوا در کوهپایه های قمصر و نیاسر و قهرود می شود. کاشان در پهنه اقلیمی با زمستان هـای نسبتـاً سـرد و تـابستـان هـای گـرم و خشـک واقع شده است.

کاشان در تمام  دوران های تاریخ به علت قرار داشتن  بر سر راه های تجاری و ارتباطی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. زمانی در کنار جاده ابریشـم واقـع بـوده اس کـه در رونق و آبادانی اش سهم ویژه ای داشته است و اینک بر سر شاهراه بسیار مهمی واقع شده است که پایتخت را به شهرهای جنوبی کشـور مرتبط میکند.

ایـن شاهراه کاشان را از طرفی به قم و تهران و از سوی دیگر به شهرهای جنوبی کشور همچون کـرمـان،  نـاییـن، یـزد، بنـدر عبـاس و … مرتبط میکند. بـا تکمیل بزرگراه قم – اصفهان این ارتباط سهل الوصول تر شده و همچنین کاشان با قرار گرفتن در مسیر راه آهن تهران – اصفهان و تهران – یزد و کرمـان ، توسعه و گسترش اقتصادی بیشتری پیدا کرده است.

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: