سنگ نبشته اورامان

در استان کردستان و در روستای تنگی ور و در شهرستان کامیاران کتیبه تنگی ور یا سنگ نبشته اورامان قرار گرقته است .این کتیبیه تاریخی جزوه آثار ملی ایران بشمار می آید و هر سال تعداد زیادی از گردشگران به این منطقه سفر میکنند .

کیتیبه تنگی ور در بالای کوه زینانه و در یک اتاقی با ارتفاع صد و بیست متر حجاری شده است و به گفته تاریخ نویسان قدمت آن متعلق به دوران آشوری و در زمان پادشاه سارگون دوم بنا شده است که بر روی آن با خط میخی نوشته اند .

از جاذبه های دیگر کتیبه اورامان رخ انسانی را با لباس شاهی ، کلاهی استوانه ای و کتیبه ای که به زبان آشوری متنی نوشده شده ،به نمایش گذاشته است .در این کتیبه به ستایش خدایان آشوری پرداخته و در باره پیروزی  و جنگ  و تصرف آشوریان در شهرها ی مختلف شرح داده شده است . سنگ نبشته اورامان یکی از آثار تاریخی استان کردستان میباشد .

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: