سراب بیستون

سراب بیستون در شمال شرقی و در کوهای بیستون استان کرمانشاه قرار گرفته است از چاذبه های گردشگری این منطقه از سمت شمال نقش برجسته داريوش، مجسمه هرکول، نقش برجسته های اشکانی، غار شکارچیان، پرستشگاه مادی و بقایای شهر پارتی و از سمت  جنوب   بناهای ناتمام ساسانی- کاروانسرای ایلخانی و کاروانسرای شاه عباسیرا میتوان مشاهده نمود.

در این مکان نهر سراب وجو دارد که  از آب سراب در نهر پرآبي به طرف کاروانسرا  روان میشود .این مکان دارای طبیعتی بی نظیر و با پوشش گیاهی از درختان چنار بچشم میخورد.