قایق رانی 

در استان کردستان رودخانه های زیادی وجود دارد که محل مناسبی برای قایقرانی میباشند . یکی ازجاذبه های گردشگری استان کردستان  بخش قایقرانی این استان است .مسابقات قایقرانی در فصول مختلف در استان کردستان برگزار میشود .

یکی از رود هایی که محل مناسب برای یاقیق رانی است رود زرینه رود میباشد .

زرینه رود :

رود زرینه رود در استان کردستان جاری است و از کوهای چهل چشمه ،قره الیاس سرچمه میگیرد و از دره ژرف  وارد دریاچه ارومیه میشود . طول این رودخانه سی صد متر میباشد و یکی از مهم ترین و معروف ترین رودهای استان کردستان است . نام های دیگر این رود چم جغتای و چاکتو میباشد که در شهر سقز این رود را بانام چاکتو میشناسند .در استان کردستان ورزش آبی قایقرانی بسیار معروف است و هر ساله بسیاری از مسابقات قایقرانی در استان کردستان برگزار میشود و رود زرینه رود محل مناسبی برای برگزاری مسابقات و تفریح گردشگران میباشد .

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: