روستای کانی میران

این روستا در شهرستان مریوان ودر استان کردستان قرار گرفته است .دارای آبو هوای کوهستانی میباشد.

این روستا در کنار چند روستای دیگر بوجود امده است مانند : روستاهای سعد آباد ،رشته کوهای زیبای این روستا که محل مناسبی برای گردشگری است میتوان به کوه سور – سربند و کانی اشاره کرد .

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: