رودخانه قزل اوزن

رودخانه قزل اوزن  از استان کردستان سرچشمه میگیرد و پس از عبور از زنجان ، منجیل به دریای خزر جاری میشود و یکی از طولانی ترین رودخانه های ایران بشمار می آید .

 نام این رودخانه از دو واژه ترکی تشکیل شده است که قزل به معنای سرخ و اوزن به معنای شناور میباشد . نام قدیمی این رودخانه یک واژه یونانی بنام آماردوس بوده است که عده ای عقیده دارند که نام قوم آمارد بوده است و امروزه بنام سپید رود معروف میباشد .

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: