روخانه ایی به طول 400 کیلومتر  که در استان های کهکیلویه و بویر احمد(گچسارا)و خوزستان (بندر ماهشهر و بهبهان) و فارس (ممسنی) جاری است

ابتدای این رود از اردکان سرچشمه میگیرد که با همین نام است اما وقتی به گچساران وارد شد با چند رود کوچک مخلوط میشود و نام زهره به خود میگیرد و بعد به بهبهان جاری میشود در رودخانه زهره ماهی های بزرگی زندگی میکنند که از ویژگی های این رودخانه است.