دین و مذهب استان فارس

در استان فارس تا قبل ظهور زرتشتیان مردم چند خدایی بودند و بت میپرستیدندو اتش را ستایش میکردند در آئين ايران پيش از عصر اوستايى، ميترا يكى از بزرگترين خدايان بوده است. ميترا پرستى در ايران در كنار دين زرتشت قرار داشته است.وبه بعد مهاجرت اعراب بیشتر مردم این  استان  دین اسلام راپذیرفتنددر دوران قدیم یهودیان هم در این استان ساکن بودند ولی بیشتر انها به اسراییل و امریکا مهاجرت کردنددر شهر شیراز مردم مسیحی هم زندگی میکنند و دو کلیسا در شیرا زوجو دارد که یکی متعلق به ارامنه و دیگری متعلق به فرقه پروتستان مانند انگلیکن میباشد.

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: