دروازه قران شیراز

از اثار تاریخی و دیدنی شهر شیراز دروازه قران میباشد که در زمان عضدالدوله دیلمی بنا شده است .این دروازه یکی از شش دروازه های باقی مانده در شیراز است .

در بالای طاق بزرگ این دروازه اطاقی قراردارد که دو قرآن کتابت شده  .مردم شیراز قدیم، اول هر ماه قمری با عبور از زیر قرآن که آن را به حضرت علی علیه‌السلام منتسب می‌دانستند خود را در برابر خطرها و بلاها بیمه می‌کردند.امروزه این دو قران را در موزه پارس شیراز نگه داری می کنند .

3

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: