پروین اعتصامی شاعره ایرانی که از 8 سالگی شعر میگفت و نام اصلی او رخشنده میباشد به دلیل شعرهایی موزون و زیبایی که میگفت پدرش تخلص پروین را به او داد ؛پروین در خانه ای 2 قسمتی زندگی میکرد که یک قسمت مربوط به قاجار و قسمت دیگر مربوط به دوران پهلوی میباشد که قسمت قاجاری این خانه از بین رفته ولی قسمت پهلوی آن پابرجاست

پروین در سن 35 سالگی در اثر بیماری فوت کرده است و در شهر قم در صحن حضرت معصومه به خاک سپرده شده است.

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: