خانه معین الکتاب

در یکی از محله های قدیمی استان کرمانشاه بنام علاف خانه خانه ای قرارگرفته است که متعلق به یکی از ازادی خواهان در زمان مشروطه بنام میرزا حسن خان مدنی معروف به معین الکتاب  است

نمای این خانه

این خانه از نوع  درون‌گرا استبعد از  عبور از هشتی به حیاط بیرونی از طریق راهرویی دراز به حیاط اندرونی راه می‌یابید. اندرونی ، حیاط نسبتاً بزرگی به مساحت صد و پنجاه و چهار متر مربع میباشد. بخش اندرونی در سه طرف حیاط دارای فضاهای مسکونی است و که در ضلع جنوبی اتاق ندارد، با طاق‌نماهایی تزیین شده است. در ضلع شمالی حیاط، میهمان‌خانه بزرگی قرار گرفته است .