در استان خوزستان شهر اهواز در کنار پل سفید خانه معین التجار یا خانه شیخ خزعل قرار گرفته است.

این خانه توسط یک تاجر سرشناس بوشهری ساخته شده است در دوره قاجار کار کشتی رانی در رود کارون از خرمشهر به اهواز و بلعکس رونق پیدا کرد.

ورودی خانه معین التجار یا خانه شیخ خزعل از قسمت جنوبی قرار دارد که با هشتی آغاز می‌شود؛. منظور از هشت چیزی است که از فضای داخلی خانه بیرون آمده و تنها جایی است که با بیرون خانه ارتباط دارد و مانع از دید افراد غریبه به داخل حریم مقدس خانواده می‌شده است.

ضلع شمالی خانه شامل سه دری‌های زیباتر و بیشتری می‌باشد که در اطراف سه دری‌ها راهرو قرار گرفته است. این اتاقها برای استفاده اعضای خانواده ساخته شده و معمولا برای پسر خانواده بوده که بعد از ازدواج اتاقی در همان خانه به وی تعلق می‌گرفت، همچنین در عقب سه دریها در ضلع شمالی غلام گردش می‌باشد که بوسیله راه پله ای به طبقه فوقانی راه پیدا می‌کرده. تمامی ستونهای طبقه اول از چوب ساخته شده. ضلع شرقی ساختمان شامل پنج دری می‌شود.