خانه قدیمی مارتاپیترز در محله جلفا یا محله ارامنه شهر اصفهان قرار دارد که مربوط به دوره صفویه است.

این ساختمان دو قسمت دارد که شمالی و شرقی و ساختمان قدیمی که بخش اصلی ساختمان است.

این ساختمان یک سالن بزرگ با نقاشی و گچبری های زیبا است که نشان دهنده معماری دوره صفویه است.

چون در نزدیکی کلیسای وانک است مورد استقبال گردشگران است.

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: