خانه خواجه باروخ

یکی از مکان های گردشگری استان کرمانشاه خانه خواجه باروخ میباشد   این خانه متعلق به خواجه باروخ یکی از تاجران کلیمی کرمنشاه بوده که در محله قدیمی کلیمی نشین کرمانشاه بنا شده است .این خانه از خانه های درون گراست ،ورودی این خانه یک هشتی دارد که بعد از عبور از ان به حیاط اصلی میرسیم که در این یک حوضخانه بناشده که از طریق ان به حیاط دوم راه پیدا می کنیم  خانه  خواجو باروخ در دوران قاجاریه بنا شد و دارای حمام میباشد .