حمام وکیل

این بنا در بازار وکیل شهر شیراز بنا شده است که مربوط به دوره کریم خان زند میباشد یکی از جاذبه های این حمام قسمتی مربوط به شاه نشینی دارد که مخصوص شاه بوده است  این حمام از  بزرگترین  حمام های ان دوره بحساب می اید با یک معماری پیشرفته بوده است .یکی از جالبترین معماری این حمام،  ورودی حمام کوچک است که شیبی ملایم دارد وبه هشتی ورودی که پایین تر از سطح زمین قرار دارد، راه میابد. ورودی به رختکن، زاویه دار ساخته شده که از ورود سرما به داخل و خروج گرما به خارج از حمام جلوگیری میشده .این حمام گنبد هایی دارد که بر روی انها نقوشی کشیده شده است که نشان دهنده مذهب و سنت و ایین مردم ان زمان میباشد .

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: