جاجیم یک نوع دست بافی است که از نخ های پشمی یا ابریشمی است و با فت ان بصورت گلیم میباشدو از ان بعنوان  زیراندازیا برای پوشاندن اثاثیه یا رختخواب از آن مورد استفاده قرار میگیرد.

به جاجیم پوشن هم میگویند

یکی از نقوش جاجیم ،گل برجسته یا گلیم سوزنی است ، این طرح مخصوص ایل قشقای بویژه طایفه کشکوی میباشد .

از دیگر طح های جاجیم میتوان به نقش موازی،نقش حوض،نقش لوزی ،نقش کنگره نقش آینه کگل اشاره کرد.

جاجیم بافی یکی از صنایع دستی معروف ،در ایران میباشد .در برخی از روستاها از ان برای جهیزه هم استفاده می کنند.

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: