تپه هگمتانه

تپه هگمتانه این تپه در بافت قدیمی استان همدان واقع شده است و شهر زیرزمینی با مساحتی سی هکتار  که متعلق به سه هزار سال میباشد بر روی آن قرار گرفته شده ، در این شهر آثاری از ماده ها،هخامنشیان و اشکانی دیده میشود .از جاذبه های گردشگری آن میتوان به شهر شطرنجی که در داخل این تپه قرار گرفته اشاره کرد و  این مجموعه بی نظیر در آن دوران علاوه بر آب رسانی ، دارای حصاری خشتی به قطر حدود 10 مترمیباشد و نمای این شهر باستانی از خشت خام و اجر است . در این شهر سکه هایی از زمان ساسانی ،قصر شاهی و کتیبه هایی از دوره ایلامی برجای مانده است.