در استان کرمان تنگه ایی به نام تنگه مار قرار دارد ؛در کویرهای استان کرمان به دلیل فرسایش که بخاطر نبودن پوشش گیاهی که اگرهم گیاهی باشد پابرجا نیست فرسایش زیاد است که در کویر لوت به همین دلیل دره ایی به نام زبان مار در شرق منطقه کلوت ها و غرب چاله مرکزی لوت قرار دارد.

وجه تسمیه این دره به این علت است که اگر از نقشه های هوایی به آن نگاه کنید شبیه زبان مار میماند و دره زبان مار در انتها به دو بخش تقسیم میشود.

جهت دره شرقی غربی و طول آن در حدود 9 کیلومتر است. ارتفاع دیواره ها در ابتدای دره در حدود 30 متر که با حرکت به سمت غرب از ارتفاع آن کاسته می شود.

کف دره زبان مار پوشیده از ماسه میباشد که توسط باد به درون دره ریخته شده اند. دلیل پیدایش دره احتمالا توسط آب زه کش لوت یا سیل عظیم سیستان است که توسط باد تشدید شده است. عدم حرکت طبقات موازی در دیواره های دره، ایجاد آن توسط گسل را منتفی میکند.

در بالای تنگه دشت هموار لوت مرکزی قرار گرفته  است   به غیر از چند کلوت و یاردانگ پراکنده در غرب و جنوب دره ارتفاع قابل ملاحظه ای در اطراف دره دیده نمیشود. برای دسترسی به این دره باید از 50 کیلومتری یگان تکاوری ده سلم در مسیر ازتباطی شهداد-نهبندان به سمت جنوب حرکت کرد و پس از طی مسافتی در حدود 60 کیلومتر در میات دشت مرکزی لوت و عبور از 3 مسیل اصلی به دهانه این دره رسید.

 ورود به این منطقه بدون هماهنگی با ارگان های مربوطه از جمله یگان تکاوری مستقر در منطقه، استانداری کرمان و استانداری خراسان جنوبی و بدون تجهیزات لازم و راهنمای مجرب پیشنهاد نمیشود. همچنین به دلیل سست بودن دیواره ها و امکان ریزش قطعات بزرگ کلوخی، نزدیک شدن به دیواره ها،شب مانی و تولید صدا در این مکان خطرات زیادی به همراه خواهد داشت.

 

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: