تخت جمشید:

تخت جمشید یکی از اثار تاریخی باشکوه ایران  و جهان میباشد که 120سال طول کشید تا این بنا ساخته شود و در حمله اسکندر مقدونی به ایران این مکان به اتش کشیده شد .تخت جمشید با مساحتی نزدیک به صو بیست و پنج هزار متر مربع در استان فارس و در شما شرقی شهر شیراز قرار گرفته است که در ایران قدیم به ان شهر پارسه یا چهل منار گفته میشود و در زبان یونان این مکان به پرسپولیش مشهور است .هدف از ساختن تخت جمشید در زمان پادشاهی داریوش اول پادشاه ایران ، نشاندهنده عظمت و بزرگی دوران شاهنشاهی هخمنشیان را بیان میکند .بخش های مختلف تخت جمشید عبارت اند از :

-دروازه ملل یا دورازه خشیارشا

ورودی سکوه دو پلکان روبروی هم قرار گرفته اند که 111 پله دارد و مانند دو دستی که مشتاقان خود را درسینه خود نگه میدارد در بالای این پله ها دروازه ی ملل یا دروازه خشایار شاه بناشده مه روی ان مردانی بالدار و گاو سنکی که چهره انسان دارد ساخته شده است

کاخ آپادانا

کاخ آپادانا مربع شکل و دارای دو مجموعه پلکان است. وبرروی پلکان های  شمال نقش‌هایی از فرماندهان عالی‌رتبه  نظامی مادی و پارسی در حالی که گل‌های نیلوفر آبی را در دست دارند، کشیده شده است . این کاخ از ۷۲ ستون تشکیل شده که امروزه تنها ۱۴ ستون از ان باقی مانده است  

کاخ تچر

کاخ تچر یا تچرا به معنای خانه زمستانی می‌باشد که در جنوبی ترین قسمت تخت جمشید بنا شده استدر این کاخ موزه خط قرار گفته که از  زمان پارسی باستان گرفته شده است .

 

کاخ هدیش

کاخ هدیش که کاخ خصوصی خشایارشا بوده‌است در مرتفع‌ترین قسمت صفه  تخت جمشید قرار دارد.هدیش به معنای جای بلند می‌باشد و چون خشایار شاه نام زن دوم او هدیش بوده‌است نام کاخ خود را هدیش میگذارد این کاخ در جنوبی ترین قسمت صفه قرار دارد .

کاخ ملکه

کاخ ملکه توسط خشایارشا ساخته شده‌است و به نسبت سایر بناها در ارتفاع پایین‌تری قرار گرفته‌است

ساختمان خزانه  شاهنشاهی

این ساختمان که شامل چندین تالار، اطاق و حیاط تشکیل شده‌است با دیوار عظیمی از بقیه تخت جمشید جدا می‌شود.

کاخ صدستون

وسعت این کاخ در حدود ۴۶۰۰۰ مترمربع است و سقف آن به‌وسیله  صد ستون که هر کدام ۱۴ متر ارتفاع داشته‌اند، بالا نگه داشته می‌شده‌است.

کاخ‌ شورا

به این مکان کاخ شورا یا تالار مرکزی می‌گویند. احتمالاً شاه در اینجا با بزرگان به بحث و مشورت می‌پرداخته‌است. با توجه به نقوش حجاری شده از یکی از دروازه‌ها شاه وارد میشده و از دو دروازه دیگر خارج می‌شده‌است.به این دلیل به این جا کاخ شورا می‌گویند که در اینجا دوسر ستون انسان وجود داشته که جاهای دیگری نیست و سر انسان سمبل تفکر است.

 

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: