یکی از تالاب های مهم بین المللی که در خوزستان وجود دارد تالاب بین المللی شادگان است که ناشناخته است.

این تالاب یک سیستم زیست محیطی وسیعکه  از تالاب های شیرین و شورتشکیل شده است، به علاوه خلیج جزر و مدی خور موسی و جزایر آن است. تالاب در پائین دست حوزه رودخانه جراحی بین شهرهای شادگان، آبادان و ماهشهر در استان خوزستان قرار داشته و در سمت پائین دست، به خلیج فارس می پیوندد. 

یکی از ویژگی هایی که تالاب شادگان به تنوع زیستگاهی، مقیاس بزرگ، طبیعی بودن آن اشاره کرد و جمعیت شهر شادگان و روستاهای اطراف از نظر تاریخی برای تامین معاش وابسته به تالاب هستند.

 

از مهمترین تهدیدهایی که وجود دارد میتوان به جریان های سیلابی ،وجود جریانات ورودی زهکش هاکاهش ، تغییرات اقلیمی، ، آلودگی آب، خشکسالی طولانی مدت، معرفی گونه های غیربومی، نشت مواد نفتی از لوله ها و اختلال و ایجاد مزاحمت برای حیات وحش اشاره کرد.