بنای حافظیه

این ارامگاه متعلق به مشهور ترین شعرای شهر شیراز، شمس الدین محمد حافظ ملقب به خواجه حافظ شیرازی میباشد .

مساحت این بنا 2200 مترمربع بوده و یک ایوان 20 ستونی به 2 قسمت تقسیم شده است وا دارای چهار ستون میباشد. ارامگاه حافظ شیرازی یک متر بلندتر ازسطح زمین که توسط 5 ردیف پله در دسترس است، قرار دارد. در جنوب این ارامگاه، باغ و نارنجستان زیبایی با 2 حوض مستطیل مشاهده میشود.این اثر تاریخی مربوط به دوران زندیه میباشد درزمان پهلوی این بنا بازسازی شد توسط یک معمار معروف فرانسه و به ان 16 ستون دیگر افزوده گردید.

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: