بنای حافظیه

این آرامگاه متعلق به مشهور ترین شاعر شهر شیراز، شمس الدین محمد حافظ ملقب به خواجه حافظ شیرازی میباشد.

.مساحت این بنا 2200 مترمربع بوده و یک ایوان 20 ستونی به 2 قسمت تقسیم شده است وا دارای چهار ستون میباشد.

شمس‌الدین محمد یکی از شاعران  علم و ادب مهم استان فارس میباشد وی در آن دوران حافظ کل قرار بوده و به همین دلیل دو لقب لسان الغیب و حافظ را به او نسبت داده اند و آرامگاه او در خیابان حافظیه شیراز قرار دارد که دارای ستون‌های سنگی بلند با نقش شاخ و برگ و گل رنگی تزئین شده در دوران کریم خان زند با سنگ مرمر بر روی مقبره حافظ ، بیت معروف وی را حجاری کرده اند .

بیت معروف : مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم طایر قدسم و از هر دو جهان برخیزم

مقبره شمس الدین محمد  یک متر بلندتر ازسطح زمین بنا شده است و در جنوب این آرامگاه، باغ نارنجستان زیبایی بچشم میخورد که درآن دو حوض به شکل مستطیل بنا شده است .

این اثر تاریخی مربوط به دوران زندیه میباشد درزمان پهلوی این بنا توسط یک معمار معروف فرانسه بازسازی شد و به آن 16 ستون دیگر افزوده گردید و جزوه آثار ملی ایران بشمار می آید .

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: