باغ پرندگان

این باغ درشمال شرق استان تهران ودر 20هکتار از جنگل لویزان و در قرار دارد. این باغ شامل دو قسمت از پرندگانی که داخل قفس نگه داری میشوند و پردنگانی که در هوای ازادپرواز میکنند میباشدو یکی از زیباترین باغهای تهران میباشد در هنگام قدم زدن در این باغ کبک ها و غازها با شما همراه میشوند و 250نوع از پرندگان افریقایی و اسیایی در این باغ نگهداری میشود.از جاذبه های دیگر این باغ وجود اتوبوس برقی و کالسکه در پارک برای راحتی سالمندان میباشد.

 

نقشه گوگل